Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

UPU Luka Požega

UPU Luka Požegax

UPU „Luka” Požega — Plan za područje „Luka” u Požegi.
Planom je pred­viđena izgrad­nja poslovnih pros­tora, rekon­struk­cija pos­to­jeće prometne infra­struk­ture i ure­đenje pros­tora uz vodni tok rijeke Orl­jave.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske.