Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

Nat­ječaj za ure­đenje grad­skog trga u Kutini

Nat­ječaj za ure­đenje grad­skog trga u Kutinix

Nat­ječaj za ure­đenje grad­skog trga u Kutini, 2009.
Autor ide­jnog arhitektonsko-​urbanističkog rješenja.