Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

UPU Ikea Zagreb Istok

UPU Ikea Zagreb Istok x

UPU Ikea Zagreb Istok — planom je pred­viđena nam­jena površina uz auto­cestu A3 (Bregana-​Lipovac) do naselja Općine Rugvica kao površina za izgrad­nju poslovnih pros­tora tvrtke IKEA. Planom je pred­viđeno odva­janje područja za izgrad­nju od pos­to­jećeg naselja na jugu zelenom tampon-​zonom s parkovnim nasadima kojima se i vizualno odvaja poljoprivredno od poslovnog područja.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske.