Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

Uglata Kuća

Uglata Kuća, Privlaka kod Zadrax

Projekt:2017

Kuća za obitelj s troje djece s jednom stambenom jedinicom i bazenom uz terasu prizemlja. Kuća je smještena na ravnom terenu, u rubnoj zoni građevinskog područja naselja Privlaka. Čestica je javnom prometnicom odijeljena od borove šume koja značajno utječe na blagu klimu tijekom zimskih i ljetnih mjeseci.

Zgrada je oblikovana kao kompaktna cjelina čiji volumen je raščlanjen na uvučeno prizemlje i konzolno prepušten kat. Dodatan naglasak raščlambi volumena ostvaren je različitim oblaganjem pročelja (prizemlje ima robusnu kamenu oblogu, a kat žbukani i zaglađeni završni sloj) kao i različitim bojama obloga (prizemlje tamnije, a kat svijetliji), čime se povezuju tradicionalni arhitektonski elementi sjeverne Dalmacije (kameni postament ukupnog volumena kuće) sa suvremenim slogom (ravne plohe zidova i prohodna krovna terasa).

Horizontalni i vertikalni gabariti, te građevinski materijal predviđen za izvedbu zgrade usklađeni su s okolnom izgradnjom i krajobraznim vrijednostima podneblja.