Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

Obla Kuća

Obla Kuća, Privlaka kod Zadrax

Projekt:2017
Kuća za obitelj s troje djece s jednom stambenom jedinicom i bazenom uz terasu prizemlja. Kuća je smještena na ravnom terenu, u rubnoj zoni građevinskog područja naselja privlaka. Čestica je javnom prometnicom odijeljena od borove šume koja značajno utječe na blagu klimu tijekom zimskih i ljetnih mjeseci.
Zgrada je oblikovana uvjetom položaja građevne čestice, uz raskrižje ulica čije osi su ukršteni pravci koji prema predmetnoj građevnoj čestici tvore tupi kut. Volumen je raščlanjen na prizemlje uvučeno u smjeru sjeverozapada (prema otvorenom bazenu) i kompaktan kat zarotiran oko unutarnjeg kružnog stubišta.
Stubište je vertikalna osovina što povezuje etaže i ujedno naglašava osnovni karakter kuće – uglovnica koja usmjerava te u odnosu na koju se orijentira okolni prostor. Kružno oblikovanje, započeto stubištem, nastavljeno je preko zaobljenja vanjskih terasa kata i krova te zaključeno vidljivim konstruktivnim arhitektonskim elementima – stupovima kružnog presjeka.