Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

Obiteljska kuća K

Kuća za odmor, Sveti Vid pored Malinske, otok Krkx

Projekt:2018
Izvedba:2020./2021.
Kuća za odmor obitelji s jednom stambenom jedinicom. Smještena na terenu blagog nagiba, u središtu mjesta Sveti Vid, pored Malinske na otoku Krku, na 92 metra nadmorske visine. Čestica je u neposrednom dodiru s javnim prometnicama na gornjoj, istočnoj i donjoj, zapadnoj strani. Kolni pristup predviđen je s donje ceste koja je manjeg prometnog opterećenja.

Zgrada je prizemnica s manjim podrumom u istočnom dijelu koji služi kao pomoćna prostorija. Kompaktan oblik zgrade je uvjetovan njenim položajem na građevnoj čestici, obzirom na ograničenu zonu dozvoljene gradnje. Raščlamba volumena je postignuta uvlačenjima dijelova zgrade, prema funkcionalnim cjelinama, oko središnje osi. Krov je kosi višestrešni, s nagibom ploha od 20 stupnjeva u odnosu na vodoravnu ravninu. Streha je oblikovana tako da je na južnoj strani dulja, kako bi za ljetnih mjeseci omogućavala sjenu. Okolni teren je oblikovan bez dodanih kaskadnih zidova, prati postojeći prirodni pad.