Nat­ječaj za ure­đenje grad­skog trga u Kutini, 2009.
Autor ide­jnog arhitektonsko-​urbanističkog rješenja.

Opširnije…

Nat­ječaj za ure­đenje Trga Cil­nica, Pavlin­skog trga i Ulice Potok u Senju, pro­jekt 2010.
Ko-​autor ide­jnog arhitektonsko-​urbanističkog rješenja s Jelenom Šimat, d.i.a.

Opširnije…