Kuća M

Pro­jekt stambeno-​poslovne zgrade u zapad­noj pod­slje­men­skoj zoni u Zagrebu.
BRP 380 m2
God­ina pro­jekta 2015.

Opširnije…

Stam­bena zgrada „Terra facil­i­tas” u Dugom Selu, pro­jekt 2008.
Autor ide­jnog i glavnog pro­jekta kao zaposlenik pro­jek­tnog ureda „TOGA-​inženjering d.o.o.”.

Opširnije…

Poslovnica Dis­tri­press, pro­jekt 2007., real­izacija 2008.
Autor ide­jnog, glavnog i izved­benog pro­jekta kao zaposlenik pro­jek­tnog ureda „TOGA-​inženjering d.o.o.”.

Opširnije…